Zaloguj się
Kontakt
Wybór języka

Koszyk 0

Koszyk

Regulamin

Nasz Regulamin

1. Zakres

Dla wszystkich umów zawartych pomiędzy Emmi Ultrasonic GmbH a Konsumentami (§ 13 BGB), za pośrednictwem naszego sklepu internetowego, obowiązuje niniejszy Regulamin. Konsumentem jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję dla celów, które nie mogą być przypisane do ich komercyjnej lub samodzielnej działalności zawodowej.

2. Wykonawca, Obsługa Klienta

Umowa sprzedaży zostaje zawarta z firmą Emmi Ultrasonic GmbH. Wiecej informacji o firmie znajduje się na naszej witrynie inetrnetowej w‘‘ Informacje’’ ; ‘’ O nas’’. W przypadku pytań i skarg mozesz skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod numerem: +49 6105/406794.

3. Kodeks postępowania

Nasz kodeks postępowania odpowiada kryteriom jakościowym kodeksu postępowania Trusted Shops Qualitätskriterien URL: http://www.trustedshops.de/shopbetreiber/qualitaetskriterien.html

4. Umowa kupna

Prezentacja produktów w naszym sklepie internetowym nie jest prawnie wiążąca ofertą, ale niezobowiązującą formą katalogu on-line. Klikając na "Wyślij zamówienie", dokonana zostanie wiążąca umowa kupna wszystkich produktów znajdujących się w koszyku. Wraz z potwierdzeniem zamówienia zostaje wysłana automatyczna wiadomość e-mail z potwierdzeniem zawarcia transakcji kupna. Obowiazują ceny widoczne w momencie składania zamówienia. Wszystkie ceny podane są w euro, w tym podatek VAT. Indywidualne kupony rabatowe nie mogą być łączone.

5. Koszty przesyłki

Nasza opłata za dostawy na terenie Niemiec wynosi zasadniczo 6,90 EUR (w tym 19% VAT ..) Przy dokonaniu zamówienia o wartości netto 300,00 euro- oferujemy darmową przesyłkę do krajów, w kórych aktywnie działa sieć Emmi-Club. Jeśli zamówienie składa się z kilku pakietów, możliwa jest dostawa w różnych dniach tygodnia. Ważne! Przed potwierdzeniem zamówienia, zwróć uwagę na podane koszty przesyłki. Jeśli nie znajdziesz Twojego kraju na liście obsługiwanych państw, prosimy o kontakt z nami przez: info@emmi-club.de

6. Płatność

Akceptujemy nastepujące płatności: przedpłata, Paypal, karta kredytowa (za pośrednictwem Payone - Obciążenie rachunku karty kredytowej nastapi po dokonaniu wyboru i potwierdzeniu formy zapłaty - w momencie zatwierdzenia zamówienia) oraz transfer błyskawiczny.

7. Odbiór osobisty

Przesyłki dostarczamy drogą pocztową, jednak możliwy jest także odbiór osobisty - bezpośrednio w siedzibie firmy Emmi Ultrasonic GmbH, Gerauer Straße 34, 64546 Mörfelden-Walldorf w Niemczech.

8. Odszkodowania

Prawo odszkodowań jest dostępne tylko, jeśli jego roszczenia zostały prawnie ustanowione drogą sądową, są bezsporne lub potwierdzone przez nas piemnie.

9. Prawo zastawu

Można z niego skorzystać tylko wtedy, gdy prawo zastawu roszczeń pochodzi z tej samej umowy.

10. Zastrzeżenie własności

Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty. Jeśli dane adresowe ulegną zmianie, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym.

11. Rezygnacja z zakupu

Prawo nie ma zastosowania do umów zawieranych na odległość za dostawy towarów, które są produkowane według specyfikacji klienta lub wyraźnie dostosowanych do indywidualnych potrzeb. Prowo to nie ma również zastosowania w przypadku towarów nienadających się ze względu na ich stan lun rodzaj do ponownej sprzedaży (towar jest uszkodzony),  których termin ważności upłynął, dostaw nagrań audio, wideo lub oprogramowań jeżeli dostarczone nośniki danych zostały naruszone przez konsumenta.

Prawo wycofania się z umowy

Możesz zrezygnować z umowy w ciągu 14 dni bez podania przyczyny w formie pisemnej lub (np. listownie, faksem, lub drogą e-mailową) lub poprzez odesłanie towaru przed upływem 14 dniowego terminu od dnia zakupu. Okres rozpoczyna się z chwilą otrzymania niniejszego pouczenia w formie pisemnej, a nie w momencie otrzymania towaru przez odbiorcę (w przypadku powtarzających się dostaw podobnych towarów, przed otrzymaniem pierwszej części dostawy), a także nie przed spełniem naszych zobowiązań wynikających z Art. 246 § 2 w połączeniu z § 1 paragraf 1 oraz 2 EGBGB tak jak nasze obowiązki wynikające z § 312g paragraf 1 zdanie 1 BGB w połączeniu z Artykułem 246 § 3 EGBGB. Aby zabezpieczyć przyjęty okres wycofania umowy wystarczy wysłać Rezygnację umowy lub zwrócić zakupiony towar. Rezygnacje należy przesyłać na adres: Emmi Ultrasonic GmbH, Gerauer Straße 34, 64546 Mörfelden-Walldorf , Niemcy; na: info@emmi-club.de ; Fax 06105/406721 lub telefonicznie na: +49 6105/406794.

Skutki odstąpienia od umowy

Należy pamiętać, że Konsumentowi odstępującemu od umowy, zostanie zwrócony także koszt dostawy towaru  w wysokości poniesionej podczas zakupu – odpowiadającej najtańszej opcji przesyłki dostępnej w naszej ofercie. Obowiązkiem Klienta jest niezwłoczne zwrócenie zakupionego towaru, a w każdym razie nie później niż w okresie czternastu dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o rezygnacji Klienta z umowy zakupu. Termin jest zachowany, jeśli otrzymamy  towar przed upływem okresu czternastu dni. Jeżeli klient wybierze droższy środek transportu, nie otrzyma zwrotu różnicy między wartością wybranej formy dostawy a zalecanej przez nas najtańszej formy  transportu. Uwaga – nie należy tu uwzględniać odbioru osobistego, gdyż nie jest to sposób dostwy towaru.

Bezpośrednie koszty zwrotu towaru

Klient ponosi odpowiedzialność za zaginięcie lub zmniejszenie wartości towaru (uszkodzenie towaru), tylko i wyłacznie w przypadku gdy ta utrata wartości spowodowana jest z winy Klienta.

Koniec odniesienia do Rezygnacji z zakupu

Gwarancja

Gwarancja jest przedmiotem regulacji prawnych. Bez względu na rodzaj niedociągnięcia, w trakcie ustawowego okresu gwarancji do dwóch lat od dostawy, Klient ma prawo do reklamacji (do wyboru: naprawa lub wymiana) oraz - w przypadku niespełnienia wymogów prawnych - prawo do redukcji ceny towaru, prawo do odstąpienia od umowy, a także do odszkodowania. Zastrzegamy sobie prawo do dwóch prób naprawy. Jeśli wybrany przez Nabywce rodzaj naprawy jest możliwy tylko przy powstaniu nieproporcjonalnie wysokich kosztów, zostanie przydzielone roszczenie do innego rodzaju środka reklamacji.

12. Umowa o ponoszonych kosztach

Klinet korzystający z prawa rezygnacji z umowy, ponosi powstające koszty za zwrot zakupionych towarów, jeżeli dostarczone produkty dokładnie odpowiadają jakością i stanem zamówionym przez Klienta produktom; gdy cena zwróconego towaru nie przekracza kwoty 40 euro lub jeśli do momentu wycofania sie z umowy zakupu nie zostala dokonana calościowa lub umówiona częściowa wpłata za wartość zakupionego towaru (niewywiązanie się z obowiązku Klienta). W innych przypadkach, Klient nie ponosi żadnych kosztow z tytułu zwrotu zakupionego towaru.

13. Przechowywanie treści Umowy

Zapisujemy treść umowy i przesłamy dane dotyczące zamówień wraz z naszym Regulaminem drogą e-mailową. Treść Regulaminu jest dostępna w dowolnym czasie na naszej Stronie Internetowej. Ze względów bezpieczeństwa, uzyskanie danych dotyczących zamówienia w Internecie nie jest już możliwe. (Zalecamy zapisywanie wiadomości e-mailowych).

14. Obowiązujące prawo

Powyższy tekst jest tłumaczeniem Regulaminu sporządzonego w języku niemieckim. Umowa podlega prawu Republiki Federalnej Niemiec.